Jezdecký výcvik

 • Před jezdeckou hodinou je třeba koně vyčistit a vybrat z kopyt nečistoty, zkontrolovat, jestli není uvolněná podkova.
 • Pokud si účastník všimne zranění koně, nateklých nohou, klíštěte, zvláštního chování, nahlásí skutečnost trenérovi/ošetřovateli.
 • Půjčí-li si jezdec část výstroje (uzdečky nebo sedla), je povinný je po jízdě vrátit na původní místo.
 • Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.
 • Účastníci zdraví kolemjdoucí jako první.
 • Pohybují-li se účastníci na silnici, je třeba, aby dodržovali těsný zástup, na nejslabšího jezdce se čeká.
 • Je třeba hlídat provoz a blížící se auto v dostatečném předstihu ohlásit všem jezdcům.
 • Na silnici nikdy nejezdíme vedle sebe.
 • Pokud je třeba přejít silnici, jdou všichni jezdci na protější stranu zároveň tak, aby se uprostřed silnice zdržovali minimální čas.
 • Je zakázáno jezdit po polích a travnatých plochách, pokud nám nepatří.
 • Jezdí se pouze na veřejných komunikacích a cestách, případně po okraji pole dle pokynů trenéra.
 • Vykálí-li se pod jezdcem kůň v obci nebo na asfaltové cestě, jezdec je povinný trus uklidit, případně nahlásit skutečnost vedoucí osobě, která to uklidí.
 • Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu.
 • Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí účastníků, je vhodné mít úrazové pojištění.
 • Jezdecký výcvik a jízda na koních je zakázán pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
 • Také není dovoleno mít na vyjížďce (ani při cestě do haly) sluchátka s puštěnou hudbou.
 • Po jízdě se kůň odstrojí, vyčistí a vybere se mu z kopyt.
 • Pokud je zpocený, dostane odpocovací deku, v zimě stájovou deku.
 • Udidlo uzdečky se umyje pod vodou, zaschlé nečistoty se odstraní kartáčem.
 • Sedla a uzdečky se uklízí na určené místo, stáje se zamykají, když se s koňmi odchází a ve stáji nikdo nezůstává.